Prestasjonsutvikling Næringsliv

Prestasjonsutvikling Næringsliv vil gi deg og din bedrift metoder for å kunne planlegge, gjennomføre, måle samt følge opp enhver organisasjonsutviklings- prosess. Gjennom medlemskapet vil dere treffe andre ledere i private eller offentlige grupper og forum som deler kunnskap og metoder for å forbedre viktige KPI`er gjerne fordelt på medarbeider, prosesser, kunder og det finansielle perspektivet.

vertical-dot
E books

Prestasjoner i næringslive har tre fundamentale aktiviteter:

  1. Målbevissthet. Alle medarbeidere fra topp til bunn må vite nøyaktig hva vi skal oppnå og hva som kreves i den daglige driften.
  2. Målbarhet. Alle mål må være mulig å måle enten de er følelsesstyrte eller faktabaserte.
  3. Tilbakemelding. Prestasjoner i fht. mål er avgjørende for læring og effekt. Gjennom ditt medlemskap vil dette bl.a. være temaer vi bringe rinn i ulike fora.
Innovation

Prestasjonsstyring

En godt planlagt prestasjons- og resultatstyrings prosess vil øke resultatet og engasjementet hos alle involverte noe som er helt avgjørende i ethvert selskap.

Resultatstyringssystemer er drevet av forretningsbehov, organisasjonskultur og system- integrasjon med andre menneskelige ressursser. Det er ikke en “one size fits all” -modell og må tilpassss i enhver prosess.

Hva kjennetegner: Effektive prestasjonsstyringssystemer? Jo de har som mål å;
Øker de ansattes «ansvarlighet» for resultatene på jobben.
Gi et mer objektivt verktøy for å måle de ansattes suksess.
Gi de ansatte en direkte retning til organisasjonens strategiske mål.
Å forbedre suksessgraden for å nå overordnede organisatoriske mål.
Redusere arbeidsrelaterte risikoer ved å koble evaluering til ansattes «selv-validerte» stillingsbeskrivelser.

Salgs Trening

Trenger vi salgstrening?
La oss innse det; vi er alle erfarne selgere. Noen av dere har vært salgsledere og kjenner hovedfokuset som salgssjef. Vi har deltatt på flere salgstreningskurs, og noe av innholdet har blitt en del av salgstaktikk og ferdigheter. Men mesteparten av kunnskapen har blitt glemt i tid. Hvorfor?
Hvis du noen gang har lurt på hvorfor salgsteam sliter med å oppnå salgsmål konsekvent til tross for investeringer i salgstrening, utvikling og styring, er du ikke alene. Til tross for beste innsats, klarer de fleste organisasjoner ikke å oppnå sitt fulle salgspotensiale. Dette er fordi:
1. De fleste salgstreninger har en kortsiktig effekt på ytelsen fordi implementering og systematik og teknologi er magelvare.
2. Salgssjefer (til tross for at de selv har vært toppselgere) mangler de ofte en velprøvd metodikk for å gi topp prestasjoner fra salgsteamet.
3. Salgsmennesker har ofte vanskelig for å opprettholde riktig balanse mellom prospektering, presentasjon, forhandling, lukking/closing og oppfølging av kunder etter kjøpet, noe som fører til tapte gjensalgs muligheter.
4. Salgsledere og ledere synes det er vanskelig å gjennomføre salgsmøter og treningsøkter som er relevante, motiverende og har meningsfull innvirkning for alle – fra de mest erfarne til de minst erfarne selgerne.
Hos Improve Performance Group vil du finne de beste trenerne og salgslederne som finnes.

Cardio Control
Strategy

Service Trening

Serviceopplæring eller opplæring i kundetjenester er viktig for å beholde og skape gjenkjøp hos eksisterende kunder. De kalles ofte «de som skaper gjenkjøp». Dette er de som har kontinuerlig kunde besøk. Den «perfekte» servicerådgiver/kundebehandler har «kundelojalitet og kundetilfredshet» som deres ledestjerne og har forlengst forstått at det er kundene som betaler lønnen. Uten kunder – ingen lønn. Hos Improve Performance Group har vi også menn og kvinner som bryr seg om det samme og er glade for å dele sin kunnskap og beste praksis med deg!

Train The Trainer

Train The Trainer for Prestasjonsutvikling i Næringslivet er et treningsprogram for ledere og trenere i selskaper som ønsker å påvirke de ansattes prestasjoner positivt.
Programmet er ment å gi personlig og profesjonell service som bidrar til forbedrede resultater. Programmet er utviklet gjennom en rekke prosesser gjennom de siste 20 årene og er praktisk anvendbart for ledere og andre ressurser med personal og resultatansvar og som er dedikert til å arbeide systematisk med prosesser knyttet til personlig utvikling. I tillegg vil våre Improve Performance Group-medlemmer gi opplæring i forskjellige innhold og bransjer.

E books
Strategy

VR / AR Trening

Mange kobler VR og AR mest med dataspill og underholdning. Men denne teknologien er på full fart inn i medisin og helse, i utdanning og trening. Med VR-teknologi kan du skape et kunstig tredimensjonalt miljø der ekte omgivelser og sanselige inntrykk kan være simulert på en veldig naturlig måte. Fordi brukeren får en illusjon om å være tilstede et annet sted enn deg, kalles teknologien virtuell virkelighet (Virtual Reality). Den simulerte verden oppleves gjennom spesialiserte briller og sensorer som kan oppdage bevegelse. Med AR (Augmented Reality – eller utvidet virkelighet) kan vi kombinere den virkelige verden med data-basert informasjon som legges som et ekstra lag til det du ser. Du ser virkeligheten, men et lag med utvidet informasjon er lagt til. VR-teknologi gir gode muligheter innen medisin og helse. VR er allerede brukt til forskning, diagnostikk, behandling og rehabilitering i både sematikk og psykiatri.

Mental Trening

Den største kunnskapen gjennom tidene handler ikke om penger, formue, data eller produkter.
Det handler om å kunne forstå mennesker og å ha tilstrekkelig innsikt i hva som driver motivasjon, atferd og prestasjoner.

E books
E books

Fysisk Trening

Tiden flyr og vi kan knapt følge med endringstakten i samfunnet. Din fysiske form påvirker resultatet av din innsats og resultater. Å ha en sterk kropp forbedrer tankene dine, og det inspirerer andre på en positiv måte enten du er på jobb eller hjemme. Hverdagen blir bedre og vi føler at vi mestrer dagens og morgendagens utfordringer!

Sosial Helse

Sosial Helse handle rom hvordan du samhandler og omgås andre mennesker på jobb og i fritiden. Det handler om kommunikasjon, interesser, nærhet og evne og vilje til å by på seg selv. I vårt nettsamfunn vil du knytte nye forbindelser med andre som deler dine egne, private interesser.

Strategy

2019 – improve performance group all rights reserved.