Helse Prestasjoner

Verdens helseorganisasjon (WHO, 1946) definerer helse som en «tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære, og ikke bare fraværet av sykdom eller svakhet.»

vertical-dot
E books

I vår egen definisjon er god helse og livskvalitet at vi er i stand til å leve et tilfredsstillende og meningsfult liv med balanse og kvalitet. Det handler om å ha en god fysisk, en positiv og konstruktiv mental innstilling og evne til å omgås andre sosialt og ha gode venner i sin nærhet. Vi har alle lært at fysisk aktivitet er nødvendig for å forhindre sykdom og forbedre forventet levealder. Imidlertid vurderes ikke trening og fysisk aktivitet foran mental og sosial helse.

Innovation

Mental Trening

Den største kunnskapen gjennom tidene handler ikke om penger, formue, data eller produkter.
Det handler om å kunne forstå mennesker og å ha tilstrekkelig innsikt i hva som driver motivasjon, atferd og prestasjoner.

Fysisk Trening

Tiden flyr og vi kan knapt følge med endringstakten i samfunnet. Din fysiske form påvirker resultatet av din innsats og resultater. Å ha en sterk kropp forbedrer tankene dine, og det inspirerer andre på en positiv måte enten du er på jobb eller hjemme. Hverdagen blir bedre og vi føler at vi mestrer dagens og morgendagens utfordringer!

Cardio Control
Strategy

Sosial Helse

Sosial Helse handle rom hvordan du samhandler og omgås andre mennesker på jobb og i fritiden. Det handler om kommunikasjon, interesser, nærhet og evne og vilje til å by på seg selv. I vårt nettsamfunn vil du knytte nye forbindelser med andre som deler dine egne, private interesser.

2019 – improve performance group all rights reserved.