Idrettens 7 vinner punkter

bangs-beautiful

1. Systematisk plan

Alle vellykkede idrettsutøvere har en DRØM. De drømmer om det mange sier er umulig – og oppnår det!

De levendegjør VISJONENE sine!

Alle har bestemte MÅL. De bryter ned disse målene til oppnåelige DELMÅL!

Alle har en STRATEGI for å nå målene og drømmene sine. Konkrete veivalg som fører dem sikkert til MÅLET!

Alle har en GJENNOMFØRINGSVILJE som sikrer prestasjon og resultat.

2. De kombinerer HODET, KROPPEN & HANDLINGENE!

  • De må føle EIERSKAP og oppriktig MOTIVASJON!
  • De har alle en LIDENSKAP om å LYKKES!

3. Alle har en TRENER, en VEILEDER, en INSPIRATOR!

4. Alle har en fantastisk UTHOLDENHETSEVNE!

  • Det er lov å feile, tape, mislykkes!
  • Alle ser MÅLET fremfor HINDRINGENE mot MÅLET!

5. De FORESTILLER seg hvordan det er å VINNE!

  • Visualiseringens kraft er UOVERVINNELIG!

6. De er DISIPLINERTE!

  • De fraviker sjelden eller aldri sitt arbeids mønster når de først har bestemt seg for dette.

7. De arbeider med KONTINUERLIG FORBEDRING!

  • Kontinuerlig resultatforbedring!
  • De lærer av hverandre!
  • Gårsdagens metoder holder ikke for morgendagens resultater!

Related Articles

Responses