Idrettens 7 vinner punkter

American football player


1. Systematisk plan

Alle vellykkede idrettsutøvere har en DRØM. De drømmer om det mange sier er umulig – og oppnår det!

De levendegjør VISJONENE sine!

Alle har bestemte MÅL. De bryter ned disse målene til oppnåelige DELMÅL!

Alle har en STRATEGI for å nå målene og drømmene sine. Konkrete veivalg som fører dem sikkert til MÅLET!

Alle har en GJENNOMFØRINGSVILJE som sikrer prestasjon og resultat.

2. De kombinerer HODET, KROPPEN & HANDLINGENE!

De må føle EIERSKAP og oppriktig MOTIVASJON!

De har alle en LIDENSKAP om å LYKKES!

3. Alle har en TRENER, en VEILEDER, en INSPIRATOR!

4. Alle har en fantastisk UTHOLDENHETSEVNE!

Det er lov å feile, tape, mislykkes!

Alle ser MÅLET fremfor HINDRINGENE mot MÅLET!

5. De FORESTILLER seg hvordan det er å VINNE!

Visualiseringens kraft er UOVERVINNELIG!

6. De er DISIPLINERTE!

De fraviker sjelden eller aldri sitt arbeids mønster når de først har bestemt seg for dette.

7. De arbeider med KONTINUERLIG FORBEDRING!

Kontinuerlig resultatforbedring!

De lærer av hverandre!

Gårsdagens metoder holder ikke for morgendagens resultater!

Related Articles

Responses

  1. Å utvikle prestasjoner handler om å definere hvilke ferdigheter som skal utvikles på det tekniske, taktiske, fysiske, mentale og sosiale. Gjennom Improve Performance & Training Systems (IPTS) vil du som trener eller utøver få et optimalt grunnlag for å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp prestasjoner og resultater gjennom en individuelt tilpasset treningsplan..