Improve Systems

Improve er en digital plattform for å systematisere trening og utvikling basert på tre viktige faser; planlegging, gjennomføring og oppfølging.

vertical-dot
E books

Hva er
Improve Systems

Improve er en digital plattform for å systematisere trening og utvikling basert på tre viktige faser; planlegging, gjennomføring og oppfølging. Målet er å sikre en varig og målbar forbedrings prosess. Plattformen er utviklet i et tett partnerskap med kunder og oppdragsgivere i samarbeid med konsulentselskapet ResultatPartner AS som også er grunnlegger av plattformen allerede fra 1991 og frem til i dag. Vi vil si at plattformen og metodikken er grundig testet og utviklet i et samarbeid med i overkant av 400 virksomheter.

GRUNDIGE OG KRAFTFULLE

INTUITIVE FUNKSJONER

For all din online trening er Improve stedet å få det til. Vårt system for å systematisere trening og opplæring er en av de mest brukervennlige programvarene på markedet.

pd-icon

Prestasjons Dashboard

Et intelligent dashboard som visualiserer prestasjoner på alle niveåer; mål, sammenlign og definer tiltak.

tm-icon

TreningsSystem

Et robust system som gjør deg i stand til å tilpasse/skreddersy programinhold til dine unike behov!

pm-icon

Profil System

Et unikt og rikt profilsystem som gjør deg i stand til å skreddersy ulike profilundersøkelser til alle størrelaer av selskaper; fra små til større virksomheter.

sm-icon

Skala System

Robust og fleksibelt system der du kan definere målingskriterier og målingssoner på alle nivåer og enheter som lar seg gjøre å måles i praksis (kroner, tid, %, antall etc..).

bs-icon

Balansert Malstyring

Skap eierskap mellom visjon, mission, mål, strategier, verdier og forretningside og skap forståelse for hvilke perspektiver som påvirker hverandre; Human Kapital, Kunde Kapital, Organisasjons Kapital og Finans Kapital. Deretter iverksett presise tiltak for forbedring!

na-icon

Påminnelser Og Alarmer

Enkle og effektive alarmer sendes utifra ulike sekvenser som påminnelser på oppgaver og tiltak.

task-m-icon

OppgaveStyring

Robust system som gjør deg i stand til å definer eoppgaver og gjøremål for å forbedre personlige effektivitet.

td-icon

Trenings- og Utviklingsplan

Strukturert plan for å forbedre prestasjoner og resultater i hht. aksepterte mål.

um-icon

BrukerSystem

Inviter brukere til å delta på ulike prosjekter i hht. Roller og ansvar i hht. systemets brukerrettgheter.

people-icon

IndustriStandard

Skreddersy og tilpass profiler, undersøkelser, treningstiltak i hht. Din bransje.

train-icon

Train-the -trainer

Bli sertifisert i Improve og gjennomføre egne, interne/eksterne treninger selv.

ps-icon

Prestasjons-Scorecard

Få kontroll på kritiske prestasjonsområder, analyser, sammenlign, trekk konklusjoner som grunnlag for videre tiltak.

cp-icon

KundePrestasjoner

Gjennomføre kundemålinger, hent, analyser data og resultater og integrer tiltaksplaner for forbedring automatisk i systemet!

pp-icon

PartnerPrestasjoner

Gjennomføre partner-målinger, hent, analyser data og resultater og integrer tiltaksplaner for forbedring automatisk i systemet!

people-icon

PersonalPrestasjoner

Gjennomføre personal-målinger, hent, analyser data og resultater og integrer tiltaksplaner for forbedring automatisk i systemet!

shd-icon

Service Senter

Snakk med oss, ring oss eller send oss en mail og vi vil straks ta kontakt med deg. support@improve.com

api-icon

Api Integrator

Kunde- og leverandørtilpasset API-grensesnitt fra ledende ERP, CRM samt manuell innlasting av data fra Excel (CSV filer).

ds-icon

Data Sikkerhet

Vi bruker redundant UPS-server. Diesel aggregat of 24/7 kameraovervåkning og garanterer 99% oppetid via Serve The World.

Improve Performance Group

Nettsamfunn som knytter mennesker som brenner for prestasjonsutvikling – sammen.

Vi inviterer deg til å delta på fysiske og digitale arenaer for kunnskapsdeling med forskjellige virksomheter i alle størrelser og bransjer.

Vi tilbyr en digital plattform og løsning som gjør det enklere, raskere og mer effektivt å få innsikt i hva som skaper ekstraordinære prestasjoner og resultater.

2019 – improve performance group all rights reserved.