Sports Prestasjoner

Sports Prestasjoner handler om å dele samt få kunnskaper om idrettslige prestasjoner innen mentale, fysiske, tekniske, taktiske og sosiale ferdigheter, kunnskaper og prestasjoner. Det handler om beste praksis innen læring og trening. Det handler om å dele, bry seg, diskutere og utfordre nye måter å trene på. Nye måter å tenke på. Nye måter å bygge sterke relasjoner til likesinnede på. Det er store muligheter for å forbedre ytelsen og resultatene. Ett skritt av gangen. I private og offentlige grupper

vertical-dot
E books
Innovation

Mental Trening

Den største kunnskapen gjennom tidene handler ikke om penger, formue, data eller produkter.
Det handler om å kunne forstå mennesker og å ha tilstrekkelig innsikt i hva som driver motivasjon, atferd og prestasjoner.

Fysisk Trening

Tiden flyr og vi kan knapt følge med endringstakten i samfunnet. Din fysiske form påvirker resultatet av din innsats og resultater. Å ha en sterk kropp forbedrer tankene dine, og det inspirerer andre på en positiv måte enten du er på jobb eller hjemme. Hverdagen blir bedre og vi føler at vi mestrer dagens og morgendagens utfordringer!

Cardio Control
Strategy

Sosial Helse

Sosial Helse handle rom hvordan du samhandler og omgås andre mennesker på jobb og i fritiden. Det handler om kommunikasjon, interesser, nærhet og evne og vilje til å by på seg selv. I vårt nettsamfunn vil du knytte nye forbindelser med andre som deler dine egne, private interesser.

Teknisk Trening

I enhver sportslig aktivitet; tekniske ferdigheter er en av de viktigste ferdighetene du trenger for å forbedre ytelsen, prestasjonene og resultatene dine. Vi er ganske sikre på at du vil finne hundrevis av tips og trix fra våre erfarne medlemmer, så la oss starte og øke din kunnskap om forbedringsprosesser!

E books
Strategy

Taktisk Trening

Noen ganger er en taktisk måte smartere enn noen annen måte å forbedre prestasjonen på. Ser vi på idrettsutøvere i verdensklasse ser vi ofte at dette skjer ute på både treningsfeltet men også under konkurranse. Det er kanskje ikke de raskeste, sterkeste eller tøffeste blant oss som vinner løpet; men de smarteste!

Train The Trainer

Har du noen ganger vurdert at du burde lære og trene andre? Dersom du er full av kunnskap og ideer og har gode metoder og filosofier om trening, men alt sammen er i skuffer og skap i kjelleren? Har du noen gang ønsket å få muligeten til å systematisere all kunnskapen inn i et Software for Trening og Utvikling? Vel – gratulerer og velkommen; Du er på rett sted. Hos Improve Performance Group vil vi gi deg muligheten! Gjennom Improve Performance & Training Systems vil du som medlem ha denne muligheten!

E books

2019 – improve performance group all rights reserved.