System for trener støtte

Improve-Sport-Performance


System for trener støtte

«Det å være ansvarlig trener for et team handler blant annet om å realisere individuelle drømmer og ambisjoner. Det handler om å tilrettelegge for å utvikle talent. Om å forløse et uløst potensial. Bevisstgjøring av styrker og forbedringsområder. Holde fokus og foreta rett prioritering. Sette SMARTE mål som måles, analyseres, prioriteres, følges og iverksettes.

Der marginer i prestasjoner vil være forskjellen på suksess og fiasko.
Det handler kanskje mest av alt å ha kontroll på alle faktorer som påvirker et positivt resultat. Toppidrett handler om prestasjoner i verdensklasse. Prestasjoner som hvert år når nye høyder. Der Norge hevder seg mot de aller beste. Da er det behov for å ha rammebetingelser i verdensklasse. Som gjør trenerrollen enklere og mer effektiv.
Som sikrer kvalitet på beslutninger basert på kvalitet i input.
Før baserte vi våre beslutninger på enkle systemer for å loggføre prestasjoner og resultater.
Jeg husker vi skrev ned for hånd enkle og tidvis avanserte treningsøvelser. Utfordringen var at det ikke var satt i system på nivå i verdensklasse. Etter et år med bruk av vårt nye system for trening og utvikling, Improve, må jeg si at både jeg, trenerteamet og den enkelte utøver har fått en helt annen hverdag. Nå har vi samlet alt vi kan om trening inn i systemet. Vi har fått en plan for utvikling på den enkelte utøver der vi har definert sterke og svake sider, vi har definert treningsmål og treningsøvelser som måles og følges opp i gitt intervaller. Denne bevisstgjøringen kombinert med å sette trening i system er rett og slett en drømmesituasjon». Hilsen trener xx.

Related Articles

Responses